Werkwijze curatorschap, beschermingsbewind en mentorschap

 

1. Kennismaken en regelen
In ons eerste gesprek maken we kennis met elkaar en vullen we samen het intakeformulier in. In ons tweede gesprek regelen we alles voor de aanvraag: legitimatie, akkoordverklaring van de familie en een bereidverklaring van IJssel Bewindvoering, gezamenlijk met een motivatie voor de aanvraag. Dit bestaat uit een deskundigheidsverklaring, plan van aanpak en verzoekschrift voor de rechtbank. We helpen jou bij het regelen van alle papieren.

 

2. Opstellen plan
Opstellen van plan met betrekking tot zorg, welzijn, financiën en spullen.

 

 

 

3. Regelen
We zorgen dat alles loopt: we regelen alle persoonlijke zaken. Zo nemen we deel aan overleggen over zorg en welzijn, maar vertegenwoordigen we ook in financiële situaties, waarin we voor jou als onze klant de beslissingen nemen.