Werkwijze bewindvoering

1. Kennismaken en regelen
In ons eerste gesprek maken we kennis met elkaar en vullen we samen het intakeformulier in. In ons tweede gesprek regelen we alles voor de aanvraag: legitimatie, akkoordverklaring van jouw familie en een bereidverklaring van IJssel Bewindvoering, gezamenlijk met een motivatie voor de aanvraag. Dit bestaat uit een deskundigheidsverklaring, plan van aanpak en verzoekschrift voor de rechtbank. We helpen jou bij het regelen van alle papieren.

 
 

2. Opstellen budgetplan
Regelen van: financiën, post, betalingsregelingen en contact met organisaties zoals schuldeisers en schuldhulpverlening.

 

 

 

3. Openen rekeningen
– Leefgeld: geld voor jezelf of je cliënt. Hier kan je zelf bij.
– Beheergeld: vaste inkomsten en uitgaven. Dit regelen wij voor je.
– Spaargeld: wanneer mogelijk sparen we samen met je op deze rekening.
Met het programma Onview kan jij of je begeleider alle financiën zien. Zo zie je wat wij en wat je zelf doet met je geld.

 

4. Regelen
We zorgen dat alles loopt: inkomsten en uitgaven en dat jij of je cliënt toegang heeft tot het leefgeld. Wanneer er schulden zijn, regelen we dit ook met verschillende organisaties. Belangrijk is nauw contact: financiële post moet door naar IJssel Bewindvoering, maar ook veranderingen in je inkomen en privésituatie willen/moeten we weten.

 

 

5. Financiën op orde
Het mooiste is als jij of jouw cliënt weer grip krijgt op z’n financiën.
In verschillende stappen ondersteunen we je bij het weer zelf kunnen regelen van je financiën.