Handige papieren

Klik op elk blauw gedrukte titel om het document te openen.

Kennismaken
Wil je gewoon eens kennismaken met ons, dan kan dat. We komen graag langs om jou en/of je cliënt beter te leren kennen en om te kijken welke hulp je nodig hebt. Ook is het fijn als jij kunt zien wie wij zijn. Klik hier om een kennismakingsgesprek aan te vragen.

Intakeformulier IJssel Bewindvoering
Als we hebben kennisgemaakt en we toestemming hebben van de rechter om je te helpen, moeten we op een rijtje zetten wat er nodig is. Hiervoor gebruiken we samen dit intakeformulier. Het zijn soms wat ingewikkelde vragen, maar ze zijn wel belangrijk omdat we zo een volledig beeld krijgen van jou en je (financiële) situatie. Wij, je begeleider of je familie helpen bij het invullen van dit formulier.

Verzoekformulier onder bewindstelling
Dit formulier kun je gebruiken bij het aanvragen van bewind bij de rechter. Dit formulier kun je zelf opsturen of sturen wij naar de rechter op. Neem even contact met ons op hoe je dit het beste doet.

Verzoekformulier onder curatele stelling,
Dit formulier kun je gebruiken bij het aanvragen van onder curatele stelling bij de rechter. Dit formulier kun je zelf opsturen of sturen wij naar de rechter op. Je kunt contact met ons opnemen hoe je dit het beste doet.

Akkoord verklaring familie
Iemand anders dan jij of je cliënt moet bij de rechter aangeven dat je akkoord bent met de bewindvoering of het onder curatele stellen. Daar gebruik je dit formulier voor.

Bereidverklaring bewindvoerder
Ook wij moeten bij de rechter aangeven dat we de bewindvoering of curatele willen doen voor jou of je cliënt. Daar gebruiken wij zelf dit formulier voor. Deze wordt dus door ons ingevuld.

Privacyverklaring wettelijke vertegenwoordiging
In dit formulier vind je welke gegevens wij van jou of jouw client bewaren, hoe we dit doen en voor hoe lang we dit doen.